Reprezentare proprietar in baza mandatului de reprezentare (asoc.de prop., furnizori, chirias)
include:

Pregatire proprietate in vederea inchirierii

Selectie chirias

Semnare contract de inchiriere (intocmire, semnaturi, depunere)

Reprezentare proprietar in baza mandatului de reprezentare (asociatie de proprietari, furnizori, chirias)

Predare/primire proprietate

Vizite/inspectii tehnice in vederea verificarii de integritate a proprietatii

Interventie tehnica de specialitate in caz de nevoie

Raportari lunare/bi-lunare

Portal online pentru proprietar/chirias

Gestiune plati chirie, utilitati si autoritati

Asigurari (asistenta si documentatie)

Interventii tehnice gratuite

Curatenie generala