Prezentare profesională ce include: listing și promovarea proprietății:
include:

• Pregătirea proprietății pentru închiriere: poze profesionale, video de prezentare a proprietății și vizionări

• Recomandarea nivelului optim pentru chirie

• Consultanță pre și post închiriere sau vânzare a imobilului

• Promovare premium online si offline pe canale specializate

Selecție chiriași:
include:

• Identificarea chiriașilor

• Profilare și bonitate chiriași

• Menținerea relației cu chiriașul și înlocuirea acestuia (+pregatirea pentru re-inchiriere)

• Oferim suport pentru stabilirea resedinței

Documentație legală necesară închirierii (întocmire, semnături, depunere acte):
include:

• Pregătirea și întocmirea documentelor necesare închirierii

• Semnare pentru ambele părți

• Suport și instrucțiuni la depunerea declarației unice ANAF

• Gestiunea oricăror alte documente ce reies din executarea contractului de închieriere

Reprezentare proprietar in baza mandatului de reprezentare (asociatia de proprietari, furnizori, chirias):
include:

• Reprezentarea și menținerea relației proprietarului cu asociațiile de proprietari, cât și cu vecinii

• Cu chiriași și alti terți, fiind în legătură directă cu proprietatea si/sau contractul de inchiriere

Predarea și primirea proprietății:
include:

• Intocmirea proceselor verbale, atât de primire, cât și de predare

• Inventarul obiectelor ce țin de proprietate

• Check-list-ul integrității echipamentelor, instalațiilor, electrocasnicelor, mobilierului si a finisajelor

• Instruim chiriașii în legătură cu proprietatea și utilizarea dotărilor acesteia

Vizite, inspecții tehnice și de integritate a proprietății bi-anuale + citire index:
include:

• Inspecțiile periodice pentru verificarea starii tehnice a echipamentelor/a bunurilor și a instalațiilor (sanitare și electrice)

• Integritatea dotărilor și a finisajelor

• Monitorizarea verificarilor periodice obligatorii

• Gestiunea certificatelor de garanție

• Rapoarte/program informativ de mentenanță

Raportari lunare sau bi-lunare:
include:

• Status contract, furnizori și consumuri

• Raportări pentru intervenții și situații speciale

• Atentionari diverse în legatură cu contractul și evenimentele conexe proprietății

Portal online:
include:

• Acces la portalul online specializat pentru vizualizarea transparenței statusului proprietății

• Sistem de ticketing pentru solicitări

• Vizualizarea plăților, facturilor, situații cu furnizorii, chirii, consumuri, intervenții, contracte, proprietăți multiple

Sistem integrat, notificări și informații digitale •

Gestiunea plăților chiriașilor, utilităților și a autorității:
include:

• Colectarea chiriei și viramentul în contul proprietarului

• Asigurarea tuturor plăților către furnizori (electricitate, apă, gaz, tv, internet, administrație bloc, etc)

Asigurări (asistență și documentație):
include:

• Asigurare de bunuri

• Asigurari de proprietate (obligatorie si optionala)

Tarif: 10% x chiria lunară
Pachetul RELAX +
Intervenții tehnice (maxim 3 ore de la sesizare):
include:

• Manoperă inclusă conform rate-card de specializări

• Achiziții consumabile

• Intervenții cu echipe specializate, curățenie dupa intervenție, raportare extinsă, prevenție pentru recurență

• Managementul situațiilor de urgență

Curățenie generală:
include:

• Curățenie generală pentru predarea și primirea imobilului

Garantarea chiriei:
include:

• Garantăm chiria pentru întreaga perioadă contractuală, indiferent de starea de ocupare a proprietății si conform nivelului optim recomandat de chirie

Tarif: 14% x chiria lunară